logo_jeugdgarage

De jeugdgarage is in het leven geroepen om theorie en praktijk rondom een thema of vraagstuk dat te maken heeft met jeugdproblematiek en jeugdcriminaliteit vraaggestuurd en interactief bij elkaar te brengen. 
Er wordt veel onderzocht en geschreven, maar professionals hebben niet altijd de tijd om zich overal op in te lezen, terwijl ze vanuit hun werk en praktijkervaring wel allerlei vragen hebben.
De jeugdgarage is praktisch, geeft diepgang en is door het vraaggestuurde karakter to the point.

Datum en thema

De datum voor de eerstvolgende jeugdgarage inclusief het onderwerp voor de open inschrijving worden via deze site bekendgemaakt. Voor een incompany Jeugdgarage kunt u contact opnemen met Henk Ferwerda van Bureau Beke via e-mail.

Werkwijze

Deelnemers aan de jeugdgarage geven voor de bijeenkomst hun vragen met betrekking tot het thema door aan de trainers. Zij bundelen de vragen en bereiden zich voor om er een leerzame en interactieve middag van te maken.

Duur

Van 13.00 – 16.30 uur

Locatie

Hotel de Bosrand te Ede

Deelnemers

De jeugdgarage is bedoeld voor professionals die onder andere werkzaam zijn bij politie-eenheden, gemeenten, organisaties voor jeugd- en jongerenwerk, reclasseringsinstellingen, Raad voor de Kinderbescherming, medewerkers van Bureau Halt, Veiligheidshuizen en het Openbaar Ministerie.

Trainers

De jeugdgarages worden verzorgd en begeleid door Eric Bervoets (Bureau Bervoets), Anton van Wijk en Henk Ferwerda (Bureau Beke).

Prijs

€395,- per persoon (min. 10 / max. 20 deelnemers)

Inschrijven

Stuur een mail naar jeugdgarage@beke.nl en geef aan welke vragen u met betrekking tot het thema aan de orde zou willen stellen tijdens de jeugdgarage.

Platform

Deelnemers kunnen lid worden van 'De Jeugdgarage' op LinkedIn. Op dit platform wordt u regelmatig geïnformeerd over actualiteiten en onderzoek op het terrein van jeugdproblematiek en jeugdcriminaliteit. Ook kunt u aan de overige platformleden vragen stellen over deze onderwerpen.

Vragen

Heeft u vooraf nog aanvullende vragen? Stuur dan een mail naar jeugdgarage@beke.nl.